Het Belgisch Ketenoverleg wil zijn effectiviteit en slagkracht versterken met de lancering van www.supplychaininitiative.be, de samenwerkingsovereenkomst met de FOD Economie, de versterking van de geschillenregeling, de aanstelling van een onafhankelijke voorzitter van de governance groep en de eventuele bijkomende rol voor de FOD Economie op basis van een uitbreiding van het economisch recht.

Het Belgisch Ketenoverleg brengt sinds 2009 op vrijwillige basis de verschillende schakels uit de Belgische agrovoedingsketen rond de tafel. De inzet is de duurzame ontwikkeling van de Belgische agrovoedingsketen binnen een evenwichtig en stabiel kader. Dit vertaalde zich in 2010 concreet in een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen. In 2014 werd de Belgische code na enkele aanpassingen uitwisselbaar met het Europese Supply Chain Initiative wat voor onze exportgerichte sector uitermate belangrijk is.

Inbreuken op de gedragscode kunnen aangekaart worden bij de governance groep, in 2010 opgericht in de schoot van het ketenoverleg. In overleg wordt actief gezocht naar een passende oplossing voor alle betrokken partijen. Daarom hanteert het Belgisch ketenoverleg het principe “comply or explain” (pas toe of leg uit), wat ruimte laat om een volledig beeld te krijgen en weloverwogen een oplossing te zoeken.

Met de lancering van www.supplychaininitiative.be willen de partners van het ketenoverleg de bekendheid van het initiatief onder de operatoren in de agrovoedingsketen en in het algemeen versterken, de aansluitingsgraad verhogen en de toegang tot de geschillenprocedure vergemakkelijken.