De trend dat in bedrijven en organisaties steeds meer medewerkers als externe professional worden ingehuurd, is ook in België niet meer te ontkennen.  Het aantal externe professionals, zowel zelfstandigen (freelancers) als gedetacheerden, binnen organisaties groeit gestaag. Daarmee groeit ook de aandacht hoe op een effectieve manier de inzet van deze flexibele medewerkers georganiseerd moet worden.

  • Waarom worden externe professionals ingezet?
  • En waar liggen taken en verantwoordelijkheden in verband met het inhuren, de aansturing en de beoordeling?
  • Wat is en wat wordt daarin de rol van HR en van Procurement?
  • Wat hoort bij de budgetverantwoordelijke / business manager?

Met dit onderzoek willen we voor organisaties die ‘inzet van externe professionals’ serieus (willen) aanpakken in kaart brengen welke trends er zichtbaar zijn in België, en zo een bron van inspiratie en wisselwerking vormen.  De uitkomsten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt in een rapport en besproken tijdens het Pro-Cured Seminar ‘Inhuren van Externen’ van 15/09/2016.

Deel uw mening in ons onderzoek, … het onderzoek kost niet meer dan 10 minuten om in te vullen en is uiteraard anoniem: http://svy.mk/1Xiurxf